Κεντρικό

Δ: ΒΙΠΕΘ Σίνδου (Οικοδομικό Τετράγωνο 56), 57400
Τ: +30 2315 535 293

Υποκατάστημα

Δ: Μπαλανού 15, Θεσσαλονίκη, 54623
Τ: +30 2310 221 556